Gedragsprojecten in de praktijk

Voor organisaties & bedrijven


Van gedragsinzichten naar businesscase

Kennismaken met de mogelijkheden die toepassing van gedragswetenschappen? Ga samen met onze experts aan de slag met één of twee vraagstukken uit jullie praktijk. In een gedragsproject van circa 12-14 weken krijg je op basis van ervaringen in de eigen praktijk een realistisch beeld van de potentie van gedragswetenschappelijke kennis in jullie eigen bedrijf.

Vraagstukken kunnen zijn: hoe zorgen we ervoor dat klanten met betaalproblemen eerder contact opnemen? Hoe kunnen we kleine fraude terugdringen? Hoe kunnen we klanten bewegen energiebesparende maatregelen te nemen? We formeren een tijdelijk gedragsteam dat bestaat uit medewerkers uit jullie bedrijf en experts van Behaviour & Beyond. Samen werken we toe naar een oplossing voor de gekozen vraagstukken op basis van gedragswetenschappen. De oplossing passen we toe we in de praktijk en meten de effectiviteit. De uitkomsten van de gedragsprojecten kunnen gebruikt worden voor (eventuele) verdere opschaling. Ook zijn ze een vertrekpunt voor verdere borging van gedragswetenschappen in het bedrijf.

Kim Gunnink

Tijdens mijn periode bij de Volksbank hebben Sanne en Arjan een onmisbare bijdrage geleverd aan het introduceren van gedragswetenschappen in de wereld van cybercriminaliteit en fraudepreventie. Zij hebben laten zien dat ze in staat zijn zich snel complexe materie uit andere werkvelden – zoals die van fraude en cybercrime – eigen te maken. Gecombineerd met hun systematische aanpak en diepgaande behaviour change expertise resulteerde dit in zowel een gerichte interventie als een meetmodel om de effectiviteit van die interventie te bepalen. We waren erg tevreden met dit resultaat.

Kim Gunnink, Fraude-expert

Arrow icon

Onze andere diensten

Hands icon

In-house gedragsexpertise

Gedragsexperts bij jullie op de vloer die werken aan vraagstukken en medewerkers hierin meenemen en opleiden.

Gedragsteam opbouwen & aansturen

Een gedragsteam bouwen vraagt om kennis van gedragsverandering, bedrijfskunde en ervaring met het aansturen van teams.

Contact

Wil je meer weten over onze aanpak en hoe we gedragsprojecten in de praktijk uitvoeren? Neem dan contact met ons op.