Tijdens mijn periode bij de Volksbank hebben Sanne en Arjan een onmisbare bijdrage geleverd aan het introduceren van gedragswetenschappen in de wereld van cybercriminaliteit en fraudepreventie. Zij hebben laten zien dat ze in staat zijn zich snel complexe materie uit andere werkvelden – zoals die van fraude en cybercrime – eigen te maken. Gecombineerd met hun systematische aanpak en diepgaande behaviour change expertise resulteerde dit in zowel een gerichte interventie als een meetmodel om de effectiviteit van die interventie te bepalen. We waren erg tevreden met dit resultaat.

Kim Gunnink, Fraude-expert