Elke verandering
vraagt om
verandering van
menselijk gedrag

Bedrijven en organisaties staan elke dag voor uitdagingen. Het mag efficiënter, duurzamer en mensgerichter. Oplossingen leiden alleen niet altijd tot gewenste resultaten. Eén factor blijft vaak onderbelicht: de mens. Een essentiële factor in elke verandering. Maar hoe krijg je als bedrijf grip op menselijk gedrag? De gedragswetenschap biedt uitkomst. Behaviour & Beyond beheerst deze kennis én kijkt verder: van concrete gedragsverandering projecten naar structurele borging van gedragskennis in je bedrijf. Want alleen dan zorgen we samen voor blijvend resultaat.

Ontdek wat kennis van menselijk gedrag oplevert

Vonk icon

Behaviour kick-start

Ontdek wat kennis van menselijk gedrag oplevert.

Go beyond

Opschalen van gedragskennis in je bedrijf.

Van gedragsinzichten
naar business impact

We boekten eerder resultaat binnen een grote financiële instelling. De succesfactoren? Dat we naast kennis van gedrag, ook begrijpen hoe deze in te zetten in de dagelijkse praktijk. We weten waar de business potentie ligt en helpen om gedragskennis in organisaties verder op te schalen. Dat maakt ons uniek. Daarnaast creëren we passie, enthousiasme en draagvlak bij management en medewerkers. Misschien wel het belangrijkste ingrediënt voor structurele toepassing en duurzaam resultaat.

Behaviour & Beyond
kijkt verder

Wat mensen over ons zeggen

Jasper Nienhuijs

Jasper Nienhuijs

Arjan en Sanne hebben met veel deskundigheid en enthousiasme het GedragsLab binnen De Volksbank opgezet. Ze hebben ons laten zien waarom klanten doen wat ze doen en hoe dat te veranderen. Dit hebben we zeer succesvol ingezet bij onze maatschappelijke thema’s: zorgen voor financiële weerbaarheid bij onze klanten en het omarmen van duurzaamheid. Naast de inhoud hebben ze heel scherp oog wat organisatorisch nodig is om het gedrag van klanten structureel mee te nemen in onze klantbediening. Zo zorgen ze voor de juiste opleidingen en coachen ze collega’s. Door hun gedreven inzet is het GedragsLab echt verankerd in onze organisatie!

Jasper Nienhuijs, Manager Marktmanagement De Volksbank

Matthijs van Leeuwen

Mattheis van Leeuwen

De wijze waarop Arjan en Sanne gedragswetenschappen in organisaties verankeren is indrukwekkend. Ze zorgen voor een naadloze koppeling tussen wetenschap en bedrijfsleven. Het is prachtig om te zien hoe zij een gedragsteam opbouwen waar wetenschappelijke inzichten op een meesterlijke manier naar de praktijk worden vertaald. Volgens mij is de aanpak van Sanne en Arjan een voorbeeld hoe impactvolle wetenschappelijke inzichten niet dodelijk droog geïmplementeerd hoeven te worden, maar dat het ook met warmte, humor en bezieling kan. Zij laten zien dat wetenschap niet alleen nuttig, maar ook ontzettend leuk kan zijn!

dr. Mattheis van Leeuwen, Universitair docent gedragsverandering & co-founder Behavior Change Group

Erik jan Sattler

Erik Jan Sattler

Als compliance officer weet ik hoe uitdagend het is om medewerkers te verleiden het gewenste gedrag te vertonen. Dat vereist meer dan het formuleren van regels of het maken van een gedegen gedragsanalyse. Voor een succesvolle en intrinsieke borging bij de mensen die het doen, is het noodzakelijk dat je begrijpt wat mensen beweegt en wat ze afhoudt van het gewenste gedrag. En dat je begrip hebt voor hoe ze omgaan met verandering. Ik heb de afgelopen jaren plezierig met Arjan en zijn team samengewerkt in het realiseren van een aantal succesvolle interventies op het gebied van naleving van wet- en regelgeving. Er ontstaat altijd energie.

Erik Jan Sattler, Compliance officer

Kim Gunnink

Tijdens mijn periode bij de Volksbank hebben Sanne en Arjan een onmisbare bijdrage geleverd aan het introduceren van gedragswetenschappen in de wereld van cybercriminaliteit en fraudepreventie. Zij hebben laten zien dat ze in staat zijn zich snel complexe materie uit andere werkvelden – zoals die van fraude en cybercrime – eigen te maken. Gecombineerd met hun systematische aanpak en diepgaande behaviour change expertise resulteerde dit in zowel een gerichte interventie als een meetmodel om de effectiviteit van die interventie te bepalen. We waren erg tevreden met dit resultaat.

Kim Gunnink, Fraude-expert

Arrow icon

Onze opdrachtgevers

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op