Arjan en Sanne hebben met veel deskundigheid en enthousiasme het GedragsLab binnen De Volksbank opgezet. Ze hebben ons laten zien waarom klanten doen wat ze doen en hoe dat te veranderen. Dit hebben we zeer succesvol ingezet bij onze maatschappelijke thema’s: zorgen voor financiële weerbaarheid bij onze klanten en het omarmen van duurzaamheid. Naast de inhoud hebben ze heel scherp oog wat organisatorisch nodig is om het gedrag van klanten structureel mee te nemen in onze klantbediening. Zo zorgen ze voor de juiste opleidingen en coachen ze collega’s. Door hun gedreven inzet is het GedragsLab echt verankerd in onze organisatie!

Jasper Nienhuijs, Manager Marktmanagement De Volksbank