Als compliance officer weet ik hoe uitdagend het is om medewerkers te verleiden het gewenste gedrag te vertonen. Dat vereist meer dan het formuleren van regels of het maken van een gedegen gedragsanalyse. Voor een succesvolle en intrinsieke borging bij de mensen die het doen, is het noodzakelijk dat je begrijpt wat mensen beweegt en wat ze afhoudt van het gewenste gedrag. En dat je begrip hebt voor hoe ze omgaan met verandering. Ik heb de afgelopen jaren plezierig met Arjan en zijn team samengewerkt in het realiseren van een aantal succesvolle interventies op het gebied van naleving van wet- en regelgeving. Er ontstaat altijd energie.

Erik Jan Sattler, Compliance officer